Coraz mniej czasu na uzyskanie nowych decyzji odpadowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach pod koniec stycznia 2015 roku ważność utracą niektóre decyzje.Chodzi o wydane przed dniem wejście w życie ustawy następujące decyzje:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
  • program gospodarki odpadami w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Ministerstwo Środowiska informuje, że nie przewiduje wydłużenia terminu, o którym mowa powyżej, na uzyskanie nowych zezwoleń. Dlatego w przypadku nie uzyskania nowej decyzji do 23 stycznia 2015 r. przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami ich dalsze funkcjonowanie traktowane będzie jako prowadzenie działalności niezgodnie z przepisami prawa, czyli bez wymaganego zezwolenia.