Analiza akustyczna dla drogi ekspresowej S5

Po podpisaniu umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu przystąpiliśmy do opracowania suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla drogi ekspresowej S-5 w zakresie klimatu akustycznego.

Wykonywany przez nas suplement wynika z konieczności uwzględnienia skumulowanego oddziaływania projektowanej drogi S-5 z drogą powiatową na wysokości miejscowości Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała. Raport wraz z suplementem oraz zamiennym projektem budowlanym stanowiły będą podstawę do zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej w zakresie zabezpieczeń akustycznych.