Raport o oddziaływaniu na środowisko dla stacji paliw

Zaczęliśmy prace nad przygotowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy jednego z miejsc obsługi podróżnych (MOP) zlokalizowanego przy autostradzie A4 w województwie małopolskim. W ramach rozbudowy na terenie MOP zmieniony zostanie układ komunikacyjny oraz zrealizowana zostanie stacja benzynowa. Bezpośrednim inwestorem przedsięwzięcia jest GDDKiA, natomiast inwestorem pośrednim jedna z wiodących firm z branży paliwowej.