Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy osiedla mieszkaniowego

Dla jednego z naszych klientów, biura projektowego z Rybnika, przygotowujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domków jednorodzinnych wraz z zabudową usługową w jednej z dzielnic Katowic. Dodatkowo opracowany zostanie również operat wodnoprawny niezbędny do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do wody oraz wykonanie urządzenia wodnego.